Hvad er Gestalt?

Gestaltmetoden arbejder ud fra et helhedsorienteret livssyn, hvor krop og psyke er forbundet. Jeg arbejder fænomenologisk, dvs. jeg tager udgangspunkt i “det, der er lige nu og her”, og sådan som det viser sig i vores møde. Det kan både være i tankerne og i kroppen. Kroppen afspejler, hvordan du har det og er derfor en vigtig del af det at skabe klarhed. På den måde er gestaltcoaching også oplevelsesorienteret.

Som Gestaltcoach arbejder jeg med relationen mellem mennesker. Det betyder, at jeg sammen med dig undersøger, hvorledes du er i kontakten med omverdenen og herved hjælper dig til at opdage sammenhænge mellem dig og den situation, som du befinder sig i.

Efter gestaltmetoden lærer du at blive bevidst om, hvem du er, hvordan du reagerer og handler for at få opfyldt dine behov bedst muligt. Du vil opdage dine egne ressourcer og lære at anvende dem. Du vil finde troen på dig selv, så du derved tager mere ansvar for dit eget liv. Du vil også lære at frigøre den indelukkede energi

Formålet med Gestaltcoachingen er at øge din opmærksomhed og bevidsthed – din awareness – på sider af dig selv, din måde at være i verden på, dine værdier og dine valg.

“Gestalt” betyder helhed og står for et holistisk menneskesyn. Gestalt-terapi blev udviklet af Frederick S. Perls, som var elev af Sigmund Freud. Perls var inspireret af psykoanalyse, psykodrama, Gestalt-psykologi, Wilhelm Reichs karakteranalyse, eksistentialisme, fænomenologi og østlig filosofi.